Welkom
Verzuimmanagement
Dienstverlening voor anderen
Digitaal ziekmelden
Samenwerking met Select HR
WGA Eigenrisico
Interim - freelance
Over mijzelf
Verzuimscan
Contact
Onze gegevens
Downloads
Links
DIGNOSCO
VERZUIMMANAGEMENT & BEDRIJFSADVIES
Welkom
“Dignosco” is Latijn en staat voor: “onderscheidend, je onderscheiden”. Ons onderscheiden is precies wat we doen.
 Onze dienstverlening begint eerder dan u zou verwachten en we gaan er ook langer mee door dan u verwacht.
Wat ons onderscheidt van vele anderen is dat we weten dat bij (dreigend) langdurig verzuim er zo snel mogelijk interventies moeten plaatsvinden.
Niet eindeloos proberen een werknemer in de eigen functie terug te krijgen als al in een vroeg stadium duidelijk is dat dit niet gaat lukken.
Snel gebruik maken van alle interventiemogelijkheden op het moment dat uw medewerker nog niet zo lang wegens ziekte uit het arbeidsproces is.
En meteen bij alle partijen die bij de zieke medewerker betrokken zijn (financiële) steun vragen.
Want iedereen heeft er belang bij dat uw medewerker weer zo snel mogelijk aan het werk is.
In de eigen oude functie, in een nieuwe functie in uw onderneming of in een andere functie bij een andere werkgever.
En, komt uw medewerker onverhoopt toch in aanmerking voor een WIA uitkering, ook dan laten wij uw (ex) medewerker niet in de steek.
Want we zeiden het al:
We beginnen eerder en we gaan ook langer door.
WelkomVerzuimmanagementDienstverlening voor anderenDigitaal ziekmeldenSamenwerking met Select HRWGA EigenrisicoInterim - freelanceOver mijzelfVerzuimscanContactOnze gegevensDownloadsLinks